FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

 

I. Pytania ogólne

II. Pierwsze kroki

III. Jak to działa?

IV. Rejestracja

V. Konta w serwisie

VI. Możliwości, funkcjonalności, korzyści...

VII. Rankingi

VIII. Koszty, Płatności 

IX. Poruszanie się po serwisie

 

 

  

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub problemy, których nie możesz rozwiązać to skontaktuj się z nami pod kontakt@passport24.pl.  Chętnie pomożemy!

  

 

 

 PYTANIA OGÓLNE

 

Co to jest PASSport?

 

PASSport to innowacyjny interaktywny system zarządzania aktywnością sportową. Umożliwia onłatwą i całkowicie zautomatyzowaną organizację amatorskich zawodów sportowych. W ramach portalu możliwe jest również określanie swojego rankingu w dostępnych dyscyplinach sportu, rejestrowanie postępów, dołączanie dodowolnych zawodów oraz wyszukiwanie zawodników,sędziów, trenerów, wolontariuszy oraz obiektów sportowych.

 

Co oznacza nazwa PASSport?

 

Nazwa PASSport określa jednoznacznie tematykę naszego serwisu. PASS – to Powszechny Amatorski System Sportowy. Znaczeniowo nawiązuje ona również do rywalizacji, sportu i powszechności, bowiem w języku angielskim PASS to nic innego jak przekraczać limit/granicę.

 

Po co powstał ten serwis?

 

Ideą twórców serwisu było stworzenie bazy danych zawodników, klubów, sędziów, trenerów, organizatorów wydarzeń, umożliwiającej łatwą i zautomatyzowaną organizację amatorskich imprez sportowych w różnych dyscyplinach oraz różnych systemach rozgrywek.

 

Dla kogo jest przeznaczony nasz serwis?

 

PASSport to skuteczne i bardzo przydatne narzędzie dla zawodników, klubów i związków sportowych, osób indywidualnych, a także organizatorów różnorakich imprez i zawodów.

 

 PIERWSZE KROKI

 

Od czego rozpocząć użytkowanie portalu PASSport?

 

Jeśli czytasz odpowiedź na to pytanie, to znaczy, że trafiłeś idealnie, bowiem zalecamy rozpoczęcie korzystania z PASSport właśnie od wnikliwej lektury FAQ.

 

Jak poruszać się po naszym serwisie?

 

Czyniliśmy wszelkie starania by nawigacja w serwisie odbywała się całkowicie intuicyjnie. Sądzimy, że bez względu na to, do której grupy użytkowników należysz (zawodnik, trener, sędzia, organizator imprez) nie powinieneś mieć najmniejszych trudności ze znalezieniem swojego miejsca w naszej społeczności. Na początek szczególnej uwadze polecamy zakładki: FAQ (z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Was pytanie), rejestracja (tu po wypełnieniu formularza możesz stać się pełnoprawnym członkiem naszej społeczności.

 

Jak i gdzie mogę wybrać dyscyplinę sportu, jaka mnie konkretnie interesuje?

 

Wyboru dyscypliny dokonujemy na górnej zakładce podston. Dokonujemy go z listy dyscyplin, jaka otworzy się po kliknięciu podstrony "dyscyplina sportu". W momencie dokonania wyboru na górze strony głównej portalu pojawi się nazwa wybranej dyscypliny wraz z odpowiadającym jej piktogramem.

 

Gdzie i jak w serwisie mogę znaleźć interesujące mnie wydarzenia sportowe?

 

Temu celowi służy zakładka wydarzenia na górze strony głównej naszego portalu. Możemy tam segregować figurujące w bazie serwisu wydarzenia w zależności od dyscypliny sportu, terminu oraz miejsca ich rozgrywana. Wszystko po to by dobrać jak najbardziej odpowiadającą nam opcję. Do wyboru mamy listę zawodów lub kalendarza wydarzeń (we wszystkich lub konkretnie przez nas wybranej dyscyplinie sportu). Istnieje także możliwość selekcji wydarzeń według kryterium terytorialnego miejsca ich rozgrywania oraz możliwość wyszukiwania konkretnego interesującego nas wydarzenia na podstawie jego nazwy.

Czy jest możliwość śledzenia na PASSport wydarzeń w więcej niż jednej dyscyplinie sportu?

 

Tak, oczywiście, jednak wiąże się to z koniecznością założenia płatnego konta Standard lub Premium w serwisie PASSport.

 

 JAK TO DZIAŁA?

 

Skąd w bazie serwisu PASSport biorą się wyniki zawodów?

 

Wpisują je sami użytkownicy w swoich profilach, a one są automatycznie zapisywane w bazie głównej portalu. Dzięki temu każdy z użytkowników może mieć dostęp nie tylko do wyników zawodów, w których brał udział, lecz wszystkich rozegranych w określonym czasie i na interesującym go terytorium np. miasta, gminy, województwa czy całego kraju.

 

Czy i jak sprawdzana jest wiarygodność wpisanych przez organizatora zawodów ich wyników?

 

Oczywiście, że jest sprawdzana i weryfikowana. Zanim wyniki zawodów zostaną przeliczone na punkty rankingowe PASSport i doliczone poszczególnym użytkownikom serwisu, zostają one poddane ocenie, by wykluczyć w ten sposób możliwość oszustw. Istotny wpływ na zatwierdzenie wyników ma odpowiedni do rangi zawodów poziom obsady sędziowskiej imprezy.

 

Co się stanie w przypadku próby wprowadzenia do systemu fikcyjnych wyników, czy też fikcyjnego wydarzenia?

 

Skutkować ona będzie natychmiastowym usunięciem z systemu PASSport użytkownika, drużyny oraz organizatora wydarzenia, którego wiarygodność okazuje się wątpliwa. Dodatkowo wszyscy zamieszani w próbę oszustwa nie będą już mieli możliwości powrotu do społeczności PASSport.

 

W jaki sposób przy wykorzystaniu serwisu PASSport mogę skompletować drużynę?

 

Każdy logujący się w serwisie amator sportu zakłada własny profil, który jest systematycznie wzbogacamy o jego osiągnięcia i wyniki. Statystyki zawodnika będą pomocne trenerom i założycielom drużyn w jak najbardziej optymalnym skompletowaniu ich składów. Bezpośrednim narzędziem do tego służącym jest funkcjonalność zapraszania wybranych osób do drużyny.

 

Czy zaproszenie do drużyny przez trenera czy założyciela obliguje uczestnika do jego zaakceptowania?

 

Wszystko to pozostaje w gestii użytkownika serwisu,. Osoby, które będą chciały przyjąć propozycję i dołączyć do drużyny muszą same podjąć decyzję. Bez ich akceptacji nie dołączą do żadnej z drużyn. Dopiero po kliknięciu przycisku akceptuj zostaną one umieszczone w kadrze wybranej drużyny.

 

Jak mogę wprowadzić do bazy PASSport imprezę, której jestem organizatorem?

 

Po zalogowaniu się do serwisu należy wejść w zakładkę "Moje konto", a następnie "moje turnieje" i tam dokładnie wypełnić formularz dotyczący szczegółów organizowanego wydarzenia.

 

Skąd inni użytkownicy serwisu dowiedzą się o organizowanych przeze mnie zawodach?

 

Po wypełnieniu formularza dotyczącego organizowanych zawodów, automatycznie pojawią się one w serwisie i będą widoczne dla wszystkichużytkowników, którzy są przypisani do danej dyscypliny sportu. Istnieje także możliwość umieszczenia w serwisie stosownego ogloszenia oorganizowanym wydarzeniu. Możliwość wpisania jego treści otrzymamy po otwarciu zakładki "kontakty operacyjne". Tam też możliwe jest wysłaniezaproszenia ukierunkowanego, do konkretnego użytkownika ze społeczności PASSport, którego chcemy zaprosić na nasze wydarzenie.

 

 REJESTRACJA

 

Dlaczego warto się zarejestrować w PASSport?

 

Rejestracja, poprzez podanie adresu email i podstawowych danych, pozwala użytkownikowi, za pomocą kreatora serwisu, stworzyć osobny serwis informacyjno-sportowy np. klubu, ligi itp.), zsynchronizowany z serwisem głównym PASSport i umieścić go w naszej bazie serwisów.

 

Jakie dane są niezbędne by zarejestrować się w serwisie?

 

Podczas rejestracji wymagamy podania: Nazwiska, imienia (lub nicka) oraz dokładnej daty urodzenia. Dane te są niezbędne, aby w naszych bazach oraz innych bazach sportowych móc precyzyjnie odnaleźć indywidualne wpisy, osiągnięcia i wyniki.

 

Czemu służy weryfikacja podawanego przy rejestracji adresu email?

 

Weryfikacja adresu email potrzebna jest do ustalenia, kto administrować może Twoimi danymi i profilem. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim oraz nie będziemy wysyłać wiadomości typu SPAM – nigdy!

 

Czemu służy przejmowanie konta?

 

Jeżeli kiedyś startowałeś w oficjalnych zawodach, byłeś członkiem klubu lub masz w inny sposób udokumentowane osiągnięcia sportowe to możliwe, że znajdujesz się w naszej bazie. Jeśli przy rejestracji wskażesz to samo imię, nazwisko i datę urodzenia to otrzymasz możliwość przejęcia tego konta. Dzięki temu Twój ranking początkowy będzie odpowiadał Twoim wynikom, profil zostanie całkowicie wypełniony a dodatkowo będziesz mieć pewność unikalnego konta.

 

 KONTA W SERWISIE

 

Czy każdy może mieć swoje konto w portalu PASSport?

 

Warunkiem założenia osobistego i bezpłatnego konta w serwisie jest ukończenie 12 lat. W przypadku kont płatnych bezwzględna dolna granica wieku podnosi się do 18 lat. Młodsi, którzy ukończyli 12 lat, by założyć u nas płatne konto muszą okazać zgodę rodziców.

 

Czy wszystkie konta w serwisie mają jednakowe uprawnienia?

 

Serwis PASSport oferuje użytkownikom konta z różnymi uprawnieniami, użyteczności w zależności od ich potrzeb, oczekiwań i statusu.

 

Z czego wynikają różnice pomiędzy kontami?

 

Są dwa podstawowe kryteria zróżnicowania kont w serwisie. Pierwsze uzależnione jest od charakteru użytkownika – to znaczy czy jest on sportowcem amatorem, sędzią, przedstawicielem klubu, związku sportowego, organizatorem imprez sportowych, właścicielem obiektu. Drugie z kryteriów to dostępność do serwisu i oferowanych przez nas różnorakich narzędzi.

 

Jakie konta oferuje użytkownikom serwis PASSport?

 

Są to konta podstawowe bezpłatne – tzw. Basic oraz płatne o odpowiednio poszerzonej funkcjonalności – tzw. Standard oraz Premium – te ostatnie z pełnym dostępem do narzędzi wykorzystywanych w serwisie.

 

Co to jest konto Basic?

 

To bezpłatne konto użytkownika chronione hasłem nadanym mu podczas rejestracji na portalu. W ramach konta Basic możliwe jest przypisanie się do jednej dyscypliny sportu, a tym samym uzyskania pełnego dostępu do wyników imprez w niej rozgrywanej.

 

Jakie możliwości daje konto Basic?

 

Oprócz dostępu do pełnego serwisu informacyjnego dotyczącego wybranej przez nas dyscypliny sportu możemy także oceniać rozegrane imprezy, ich organizatorów, sędziów, trenerów, kluby przyznając punkty według określonych kryteriów.

 

Co to jest konto Standard?

 

Dzięki aktywacji konta Standard w serwisie PASSport uzyskujemy możliwość przypisania się do dwóch dyscyplin sportu.

 

Jakie przywileje daje użytkownikowi PASSport aktywacja konta Premium?

 

Wykupienie abonamentu Premium daje przywilej nieograniczonego śledzenia wydarzeń we wszystkich udostępnianych przez serwis dyscyplinach sportu na określony czas.

 

 MOŻLIWOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, KORZYŚCI...

 

Jakie korzyści przynosi synchronizacja z serwisem głównym PASSport?

 

Wszystkie informacje podawane w serwisie użytkownika są automatycznie aktualizowane w serwisie głównym. Synchronizacja pozwala przeglądać wszystkie inne serwisy zsynchronizowane z portalem głównym, dotyczące interesującej nas dyscypliny sportu czy też rodzaju rozgrywek. Daje tym samym dostęp do wyników, generujących się na podstawie odbytych zawodów, turniejów itp.

 

Jakie dodatkowe możliwości daje użytkownikom portal PASSport?

 

Pozwala on nie tylko znacznie łatwiej organizować imprezy i wydarzenia sportowe, ale również wyszukiwać zawodników, kompletować drużyny sportowe, wyszukiwać trenerów, sędziów, obiekty sportowe, automatycznie generować plany rozgrywek, rankingi (na podstawie wprowadzonych do serwisu wyników zawodów).

 

Jakie wymierne korzyści zyskuje sportowiec amator na dołączeniu do społeczności PASSport?

 

Efektywne korzystanie z możliwości, jakie daje portal PASSport pozwala osobom amatorsko uprawiającym sport na łatwy dostęp do bazy rozgrywanych imprez w interesującej go dyscyplinie sportu, jak również weryfikację uzyskiwanych przez niego wyników na tle konkurentów.

 

Czy PASSport daje możliwość śledzenia sportowych postępów zawodnika?

 

Taki jest właśnie jeden z głównych celów portalu. Każdy zawodnik po zalogowaniu ma możliwość stworzenia własnego profilu, który będzie swoistą kartoteką, automatycznie uzupełnianą poprzez uzupełnianie wyników jego startów w kolejnych zawodach, turniejach.

 

Jakie korzyści z rejestracji w społeczności PASSport mają organizatorzy wydarzeń sportowych?

 

Każdy z nich po zalogowaniu do serwisu i utworzeniu własnego profilu może utworzyć serwis turniejowy swojej imprezy i umieścić ją w kalendarzu imprez udostępnionym w serwisie głównym PASSport. To pozwoli na dotarcie do znacznie szerszej grupy potencjalnych zainteresowanych udziałem w wydarzeniu sportowym.

 

Czy funkcjonalność organizatora imprez jest dostępna tylko dla osób prywatnych?

 

Nie. Na takich samych prawach jak każdy użytkownik indywidualny mogą z niej korzystać także kluby, stowarzyszenia, a także związki sportowe. Także i one po zalogowaniu do portalu dostają możliwość stworzenia, dostosowanego do własnych potrzeb serwisu, który automatycznie trafia do bazy serwisów portalu głównego PASSport.

 

Jakie korzyści wynikające ze znalezieniu się w gronie społeczności portalu PASSport mają trenerzy i sędziowie?

 

Po zalogowaniu się w naszym serwisie mają oni możliwość stworzenia swojego indywidualnego profilu, zawierającego oprócz podstawowych danych także informacje o dyscyplinach, które trenują czy też sędziują, jak również zamieszczenie licencji, uprawnień i certyfikatów, które posiadają.

 

Czy PASSport skupia w swej społeczności także właścicieli obiektów sportowych?

 

Tak, bo przecież sportowa baza to podstawa do organizacji jakichkolwiek wydarzeń sportowych. Uwzględniając specyfikę tej grupy osób, po rejestracji w naszym serwisie dostają oni możliwość stworzenia profilu własnego obiektu, z informacją o jego parametrach oraz dyscyplinach, jakie mogą być na nim rozgrywane wraz z kalendarzem i warunkach jego dostępności. Opcja ta jest usługą płatną w naszym serwisie.

 

Jakie korzyści daje przystąpienie do drużyny?

 

Od momentu akceptacji zaproszenia przez trenera zawodnik na swoje konto otrzymywać będzie wszystkie informacje związane z drużyną oraz turniejami, w jakich ona uczestniczy tzn. dokładne terminarze, wyniki tabele rankingi zawodników itp.

 

 RANKINGI

 

Co to są punkty rankingowe PASSport?

 

Każdemu z zawodników należących do społeczności portalu przypisane są indywidualne punkty rankingowe, które są odzwierciedleniem jego wyników, a co za tym idzie postępów sportowych. Punkty rankingowe są miarodajnym wskaźnikiem do porównania aktualnego sportowego potencjału użytkownika portalu z innymi, także tymi specjalizującymi się w innych dyscyplinach sportu. 

 

Po co przyznawane są te punkty?

 

Na bazie punktów rankingowych automatycznie tworzone są w serwisie rankingi najlepszych zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów imprez, klubów, co dodatkowo uatrakcyjnia system współzawodnictwa.

 

Na jakiej postawie w serwisie tworzone są rankingi?

 

Rankingi bazują na automatycznej kumulacji wyników zawodów w sportach i konkurencjach wymiernych, rozgrywanych w różnych miejscach i różnym czasie.

 

Czym się różni ranking statyczny od rankingu dynamicznego?

 

Z rankingu statycznego odczytasz swoją aktualną pozycję i liczbę punktów rankingowych, natomiast ranking dynamiczny, czyli progres uwzględnia ponadto zmianę twojego rankingu w wybranym przedziale czasowym (tygodnia, miesiąca, roku).

 

Jak wybrać ranking, który najbardziej mnie interesuje?

 

Zakładka Top 100 (na górze strony) po otwarciu umożliwia nam dowolny wybór rodzaju rankingu, jaki konkretnie nas interesuje. Opcje wyboru uwzględniają dyscyplinę sportu, kategorię wiekową jak również lokalizację terytorialną zarejestrowanych użytkowników. Istnieje także możliwość wyboru rankingu łącznego, tzn., dla wszystkich dyscyplin, wszystkich kategorii wiekowych i bez uwzględnienia kryterium terytorialnego.

 

 KOSZTY, PŁATNOŚCI

 

Ile kosztuje korzystanie z serwisu PASSport?

 

Podstawowe funkcjonalności portalu są bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

 

Jakie funkcjonalności zyskuje zawodnik posiadający płatne konto w serwisie?

 

Automatycznie otrzymuje on możliwość wyszukiwania i powiadamiania innych użytkowników serwisu o zawodach, turniejach, procesie tworzenia drużyny, treningach itp. Może też samodzielnie wyszukiwać bardziej odpowadającego mu klubu oraz publikować swoje komunikaty na ogólnodostępnej tablicy klubowej.

 

Jak wykupić konto Standard lub Premium?

 

Można tego dokonać przelewem w systemie płatności on-line (np. Paypal). Abonament obowiązuje przez okres miesiąca.

 

 PORUSZANIE SIĘ PO SERWISIE

 

Jak mogę wyszukać informacje na portalu?

 

U góry strony po jej prawej stronie znajduje się pole "szukaj", który przeszukuje treści opublikowane na portalu, przede wszystkim aktualności. Jeśli chcesz wyszukać osobę, zespół i obiekt - skorzystaj z przycisku "wyszukaj" oraz z dostępnych tam filtrów. Do przeglądania rankingów z poszczególnych dyscyplin oraz ogólnych służy przycisk "ranking". Jeśli chodzi o nadchodzące wydarzenia, możesz śledzić je poprzez przycisk "wydarzenia".

Jak napisać wiadomość prywatną i jak to działa?

 

Aby napisać wiadomość prywatną musisz najpierw wyszukać osobę z którą chcesz się skontaktować, a następnie w jej profilu kliknąć na przycisk "wyślij wiadomość". Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo i tam pozostanie jego wiadomość. Nie jest ona przechowywana w serwisie, jedynie w Twoim kliencie poczty, stąd jest to całkowicie bezpieczne i prywatne.

 

Jak mogę śledzić swoje postępy?

 

Najprostszym sposobem oceniania swoich postępów jest śledzenie rankigu, historii jego zmian oraz uzyskanych wyników. Wszystkie te informacje znajdują się w zakładce "mój profil".

 

Jak zarządzać zawodami?

 

Aby dodać nowe zawody skorzystaj z przycisku "zarządzaj" lub bezpośrednio przez "moje konto".  Konieczne jest określenie nazwy turnieju, dat rozpoczęcia oraz zakończenia, dyscypliny oraz w kolejnym kroku typu kojarzeń i opcjonalnie ilości rund. Pamiętaj, że dobrze stworzony turniej to taki, który zawiera wszelkie informacje, wraz z komunikatem, regulaminem, sędzią itp. Po stworzeniu zawodów możesz dodać zgłoszenia z dostępnej bazy lub poczekać, aż zainteresowani zawodnicy/drużyny sami zaczną się zgłaszać. Następnym krokiem jest lista startowa na której określasz które ze zgłoszonych osób/drużyn wystartują w turnieju oraz wybierzesz sposób przydzielania miejsc startowych. Po skojarzeniu rund pamiętaj o wpisaniu wszystkich wyników, a w przypadku remisów w systemie pucharowym o określeniu zwycięzcy (po kliknięciu przycisku "edytuj" przy danym pojedynku). W każdej chwili możesz edytować dane turnieju lub dodawać zdjęcia do jego galerii. Po zakończeniu turnieju wprowadzanie zmian jest niemożliwe. Rankingi z zawodów zostaną podliczone dopiero w momencie gdy wyślesz go do oceny i zostanie on pozytywnie rozpatrzony, wpływ na to ma poziom organizacji zawodów oraz ich dokumentacja. 

 

Jak zarządzać obiektem?

 

Aby dodać nowy obiekt skorzystaj z przycisku "zarządzaj" lub bezpośrednio przez "moje konto". Wypełnij starannie wszystkie pola, gdyż będzie to wizytówką Twojego obiektu. 

 

Jak zarządzać drużyną?

 

Aby dodać nową drużynę skorzystaj z przycisku "zarządzaj" lub bezpośrednio przez "moje konto". Wypełnij starannie wszystkie pola, gdyż będzie to wizytówką Twojej drużyny. Automatycznie stajesz się managerem zespołu, który może wprowadzać dalsze zmiany, tj. zapraszać nowych zawodników (zakładka "zawodnicy" po wybraniu zespołu w widoku "moje drużyny", usuwać ich, bądź też edytować dane drużyny. Aby opuścić zespół, musisz najpierw przekazać opiekę nad nim poprzez wyznaczenie innego jej członka na administratora. Drużyna nie może zostać usunięta, gdyż zakłóciłoby to funkcjonowanie wszystkich zawodów w których ona występowała, dlatego też znacznie lepiej jest aktualizować jej skład, niż zakładać nowy zespół - pozwoli to uniknąć obecności w kilkudziesięciu zespołach jednocześnie.

 

Na jakiej zasadzie przyznawane są punkty rankingowe oraz punkty obiektów, sędziów i organizatorów?

 

W zależności od wybranej dyscypliny, typu kojarzeń oraz siły przeciwnika zastosowaną są różne algorytmy obliczania zmian rankingowych, stąd nie ma jednego wzoru. Zakres rankingowy mieści się w przedziale 900-3000, a ranking początkowy dla osób, które nie przejęły kont to 1000. Punkty obiektów, sędziów oraz organizatorów uwzględnione są od wielkości i prestiżu zawodów, w których brali oni udział. Wszelkie zmiany rankingów, punktów oraz pozycji aktualizowane są raz dziennie w godzinach nocnych.